Μουσικό Διάλειμμα: Fabrizio Moro – «Pensa»

Standard

Δυστυχώς, το ταξίδι στη Ρώμη είχε ως αποτέλεσμα την συσσώρευση δουλειάς και την ελαχιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Δεν μετανιώνουμε όμως…..

Μέχρι να ανεβούνε και τα post με τις εντυπώσεις από την «Αιώνια Πόλη», ας ταξιδέψουμε με ένα canzone….

Pensa

Think

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine
Appunti di una vita dal valore inestimabile
Insostituibili perchè hanno denunciato
Il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato
Uomini o angeli mandati sulla terraper combattere una guerra
Di faide e di famiglie sparse come tante biglie
Su un’isola di sangue che fra tante meraviglie
Fra limoni e fra conchiglie… massacra figli e figlie
Di una generazione costretta non guardare
A parlare a bassa voce
A spegnere la luce
A commentare in pace
Ogni pallottola nell’aria
Ogni cadavere in un fosso

Ci sono stati uomini che passo dopo passo
Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno
Con dedizione contro un’istituzione organizzata
Cosa nostra… cosa vostra… cos’è vostro?
E’ nostra… la libertà di dire
Che gli occhi sono fatti per guardare
La bocca per parlare le orecchie ascoltano…
Non solo musica non solo musica
La testa si gira e aggiusta la mira ragiona
A volte condanna a volte perdona
Semplicemente

Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare
Trova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo
Soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani

Ci sono stati uomini che sono morti giovani
Ma consapevoli che le loro idée
Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole
Intatte e reali come piccoli miracoli
Idee di uguaglianza idee di educazione
Contro ogni uomo che eserciti oppressione
Contro ogni suo simile
Contro chi è più debole
Contro chi sotterra la coscienza nel cemento

Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare
Prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo
Soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani

Ci sono stati uomini che hanno continuato
Nonostante intorno fosse tutto bruciato
Perchè in fondo questa vita non ha significato
Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato
Gli uomini passano e passa una canzone
Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione
Che la giustizia no… non è solo un’illusione

Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare
Prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo
Soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
Pensa

There were men of which pages have been written
Notes on a life of immeasurable bravery
Irreplaceable because they denounced
The most corrupt systems too often ignored
Men or angelssent to the earth to fight a war
Of feuds and of families scattered as so many balls
On an island of blood that among so many wonders
Between lemons and seashells…massacre sons & daughters
Of a generation forced not to look
To speak in a whisper
To put out the light
To comment with silence
Every bullet in the air
Every body in a ditchThere were men that little by little
Have left a mark with courage and with commitment
With devotion against an organized institution
Our thing…your thing… what is yours?
It’s ours…the freedom to speak
That our eyes were made to watch
The mouth to speak, the ears listen
Not only music not only music
The head turns and adjusts the aim, be clever
At times condemning at times forgiving
SimplyThink before firing
Think before speaking and judging
Try to think
Think that you can decide
Wait a moment
Only a moment more
With your head between your hands

There were men that died young
But they were aware that their ideas
Would last for centuries as important words
Unbroken and real as little miracles
Ideas of equality ideas of education
Against every man that exercises oppression
Against every one against a weaker one
Against he who buries his conscience in the cement

Think before firing
Think before speaking and judging
Try to think
Think that you can decide
Wait a moment
Only a moment more
With your head between your hands

There were men that continued
Although everything around was burning
Because in the end this life has no meaning
If you fear a bomb or a pointed gun
Men passed and a song passes
But no one will ever be able to stop the belief
That justice is not only an illusion

Think before firing
Think before speaking and judging
Try to think
Think that you can decide
Wait a moment
Only a moment more
With your head between your hands
Think

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s